Jiří procestoval kus světa a v roce 2021 "zakotvil" na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem🇨🇿, aby zde na Fakultě životního prostředí rozvíjel materiálové vědy.
V zahraničí působil od roku 
2009 do roku 2021 a během té doby navštívil různá místa v Asii, Americe i Evropě. 
Jiří měl možnost pracovat na univerzitě v Tohoku (Japonsko)🇯🇵, v Cambridge (UK)🇬🇧, nebo v Drážďanech (Německo)🇩🇪. Dále také v rámci vědeckých aktivit působil v Beijingu a Harbinu (Čína)🇨🇳, San Francisku (USA)🇺🇸, Paříži (Francie)🇫🇷, Vídni (Rakouskou)🇦🇹, Zurichu (Švýcarsko)🇨🇭 a dalších.
Jiřímu se také podařilo napsat články do významných vědeckých časopisů s vysokou mírou citovanosti. Jeho životním tématem jsou materiály: sklo, amorfní polovodiče, optika a photonika pro využití například v oblasti telekomunikace nebo biodetekce ...
Jaké to bylo pracovat na věhlasné Cambridge University🎓?
Liší se práce na univerzitě v Japonsku a Anglii?
Co všechno musí vědec udělat pro to, aby se jeho články dostaly do významných vědeckých časopisů?
Jakým způsobem lze komplexní vědecká témata vysvětlit veřejnosti?
K čemu je dobré rozvíjet materiálovou sekci na FŽP UJEP?
Co všechno Jiří stihl za pár měsíců na univerzitě v Ústí nad Labem?
Jaká je budoucnost našeho regionu a planety Země?

Poslechněte si podcast o unikátním životě našich pedagogů.
🎧
text: Radek Timoftej
podcast: Radek Timoftej, Jiří Orava
fotografie: Jiří Orava

DALŠÍ PŘÍBEH LIDÍ Z FŽP UJEP

Back to Top