Tomáš odpadové hospodářství nejen vystudoval, ale zasvětil mu i svůj (nejen) profesní život. 
Z univerzitních lavic vyrazil do světa podnikatelů a firem, kde se zocelil a pochopil, co se vlastně na FŽP naučil a k čemu je to dobré. Ve firmách nadále tu a tam pomáhá se zorientovat v džungli legislativních předpisů a nastavit nakládání s odpady v souladu se zákonem i ochranou životního prostředí. 
Po několika letech se na univerzitu ale vrátil. Tentokrát už ne proto, aby se dál sám vzdělával, ale aby to, co poznal v praxi, předal dál novým studentům. Vzdělává tak odpadářsky kromě svých dětí doma a manželky i novou generaci odpadářů, kteří pak v pracovní realitě snadněji nacházejí uplatnění. 
Doslova říká, že jeho přáním je, aby jeho žák byl jednou úspěšnějším, než je on sám, jeho učitel.

DALŠÍ PŘÍBEH LIDÍ Z FŽP UJEP

Back to Top