„Jestli existují skuteční superhrdinové, 
chodí bezpochyby na Fakultu životního prostředí.
Kde jinde by se naučili zachraňovat to, co někdo jiný poničil? Napravovat škody a předcházet jejich vzniku?
Péče o životní prostředí je oborem budoucnosti.
V našem regionu se navíc studuje v kontextu konkrétních potřeb dlouho vytěžované a znovu se probouzející krajiny.
Tak pojďte. Přidejte se k našim superhrdinům!“
Co FŽP UJEP nabízí? 
➞  zázemí v nové budově CPTO v kampusu UJEP
➞  špičkově vybavené laboratoře, posluchárny a učebny
➞  nové a inovované Bc, Ing a PhD studijní programy
➞  atraktivní předměty s množstvím exkurzí a terén. kurzů 
➞  zapojení do výzkumných projektů se zajímavými tématy
➞  hledání cest k udržitelnosti a řešení palčivých problémů dnešního světa
➞  možnost vycestovat během studia na studijní pobyty a pracovní stáže
➞  rodinné prostředí a individuální přístup ke každému studentovi
CO U NÁS MŮŽEŠ STUDOVAT?
II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Termín podání přihlášky pro  bakalářské a magisterské studijní programy je do 23.08.2024
Termín podání přihlášky pro  doktorské studijní programy je do 31.05.2024
Bakalářské studium
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – co tě v OŽP čeká?
— specializace Ochrana přírody a krajiny
— specializace Technologie ochrany ŽP
Bakalářské studium
APLIKOVANÁ GEOINFORMATIKA co tě v AGI čeká
"Mapy – Drony – Družice"
(realizovaný společně s PřF UJEP)
Navazující magisterské studium
ENVIRONMENTÁLNÍ GEOINFORMATIKA
Navazující magisterské studium
OBNOVA KRAJINY
Navazující magisterské studium – pouze prezenčně
TECHNOLOGIE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
— specializace Odpadové a oběhové hospodářství
— specializace Environmentální technologie
Navazující magisterské studium – pouze prezenčně
ANALYTICKÁ CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A TOXIKOLOGIE

(realizovaný společně s PřF UJEP)
Doktorské studium
ENVIRONMENTÁLNÍ CHEMIE A TECHNOLOGIE
— specializace Environmentální analytická chemie
— specializace Pokročilé technologie pro ochranu ŽP
Doktorské studium
LANDSCAPE RECLAMATION AND ECOSYSTEM SERVICES (v ENG)
prezenční forma (výuka v anglickém jazyce)
Studijní programy byly připraveny prostřednictvím
projektu Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená
instituce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408 v rámci  klíčové
aktivity Podpora a rozvoj polytechnických studijních programů (KA02).PODÍVEJ SE NA ZÁZNAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2021 NA FŽP UJEPPROLISTUJ SI BROŽURU FŽP UJEPPODCASTY A PŘÍBĚHY O LIDECH FŽPPODÍVEJ SE DO UNIKÁTNÍHO KATALOGU WORKSHOPŮ

KAM MŮŽEŠ BĚHEM STUDIA VYCESTOVAT?
Erasmus+ je vzdělávací program EU, který podporuje spolupráci a mobilitu.
Program Erasmus+ je skvělou příležitostí, která vám umožní… 
—  strávit několik měsíců v jedné z evropských zemí
—  čerpat finance na zahraniční pobyt z fondů EU a MŠMT
—  absolvovat pracovní stáž ve vybrané evropské organizaci
—  studovat na zvolené partnerské univerzitě
—  potkat spoustu mladých lidí z celého světa
—  zdokonalit se v angličtině nebo jiném jazyce
—  získat cenné zkušenosti pro budoucí kariéru


#MYJSMEUJEP #UJEP


CENTRUM PŘÍRODOVĚDNÝCH A TECHNICKÝCH OBORŮ
~ MODERNÍ SÍDLO 2 FAKULT (FŽP & PŘF UJEP)
KATEDRY
jsou jako rodiny, jejich úkolem je propojovat akademiky a studenty, 
vytvářet excelentní výzkumné týmy, budovat prostor pro kreativní sdílení
a poskytovat zázemí a vybavení pro výuku i výzkum.
Katedra environmentální chemie a technologie 
FŽP UJEP
Studovat chemii je jako sejmout si z očí pásku. Pohlédnout do hloubky a spatřit, co se skrývá na dně. Znamená to získat schopnost vidět do nitra věcí. Chemie zkoumá tajemství hmotného světa a vazby mezi jeho základními stavebními kameny. Pracuje s potenciálem, reaktivitou, stabilitou, s touhou a přitažlivostí, dokáže jít až k jádru věci a umí to se vztahy. Má na to ty správné nástroje. Environmentální chemici poznají, kdy má příroda něčeho „po krk“ a kdy jí naopak něco chybí. Jsou psychologové hmoty. A mají v rukou moc měnit svět. Protože změnit dokážeme jen to, do čeho vidíme, čemu rozumíme.
A co všechno děláme? www.fzp.ujep.cz/kecht
Katedra geoinformatiky 
FŽP UJEP
Představte si, že se narodíte s mapou a přesnými souřadnicemi kudy se v životě vydat. Každé pohoří obejdete, přes každou vodu najdete most, nezabloudíte. Ale nezažijete ani žádná překvapení: západy slunce vysoko nad světem ponořeným do mraků nebo hukot krve v žilách při brodění ledovou řekou. Zabloudit se prostě občas vyplatí. I přesto je průzkum terénu základní lidskou potřebou. Než člověk udělá krok, ať už v životě nebo v krajině, je dobré vědět, že nešlápne do prázdna. Geografický informační systém, dálkový průzkum Země, tvorba 3D modelů terénu a jeho vizualizace, interaktivní mapové aplikace a špičkové technologie - to je geoinformatika. Studiem krajiny a její historie získáte nadhled a pochopení pro komplexní děje. Získáte schopnost orientace. V krajině i v životě.
A co všechno děláme? www.fzp.ujep.cz/kgi
Katedra životního prostředí
FŽP UJEP
Život je jeden dlouhý sběr dat. Když něco prožíváme, pozorujeme a učíme se od svého okolí, sbíráme zkušenosti. Abychom se jednou mohli ohlédnout a o spoustě věcí říci – ano, teď už vím. Jedním z největších zdrojů moudrosti je příroda. Kolik je v ní symetrie, harmonie 
a komplexnosti. Kolik úžasu a respektu v nás dokáže vzbudit. I ona je však někdy křehká
a potřebuje chránit. Kdo se naučí, jak o ni pečovat, tomu bude po celý život sloužit jako nevyčerpatelná studnice záhad, objevů a inspirace.
A co všechno děláme? www.fzp.ujep.cz/kzp


Fakulta životního prostředí
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Adresa fakulty:
Pasteurova 3632/15, 
400 96 Ústí nad Labem
Studijní oddělení
Věra Janečková, 475 284 129, vera.janeckova@ujep.cz
Mgr. Zuzana Pavlasová, 475 284 149, zuzana.pavlasova@ujep.cz
Proděkan pro studium
Ing. Jan Popelka, Ph.D., 475 284 160, jan.popelka@ujep.cz

Back to Top